Ubytovací řád

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 • Chalupa Boskovice – apartmán (dále v tomto textu jen apartmán), poskytuje služby odpovídající úrovni apartmánu. Popis apartmánu je uveden na internetových stránkách https://chalupaboskovice.cz V případě nejasností, nebo získání dalších informací se na nás můžete obrátit na telefonním čísle + 420 732418231, nebo e-mailem: chalupaboskovice@seznam.cz, kdy Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy

 • Apartmán je pro hosty připraven od 14.00 hodin do 20.00 hodin a v tuto dobu je apartmán povinný hosty ubytovat. Poslední den pobytu, hosté uvolní apartmán nejpozději do 10.00 hodin. Případné dřívější ubytování je zapotřebí dohodnout předem, jinak není apartmán povinen dříve příchozí hosty ubytovat. Hosté mohou využívat prostor před hlavním vchodem do apartmánu, týká se to prostor venkovního posezení. Tyto prostory jsou odděleny od ostatních částí budovy oplocením. Za toto oplocení do jiných prostor je vstup zakázán.
 • Apartmán je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervací. Ubytování hostů je vždy definováno v průběhu závazné rezervace. Ostatní – dodatečné osoby, aniž by bylo předem dohodnuto v rezervaci, nelze ubytovat. Platba za ubytování v apartmánu, se plní buď bankovním převodem, platba na místě v hotovosti není možná. Platbu je zapotřebí na bankovní účet apartmánu poskytnout nejpozději 7 dní před nástupem ubytování. Pokud k plnění v této době nedojde, rezervace bude zrušena. Další možnost platby je platba na místě prostřednictvím platební karty přes terminál. Metody platby jsou popsány na těchto internetových stránkách, v záložce „Ceník ubytování“ .
 • Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, jako občanský průkaz, nebo cestovní pas a podepsat doklad o ubytování, jehož kopie bude hostu předána. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, jako je občanský průkaz, cestovní pas, je apartmán oprávněn ubytování hosta odmítnout v souvislosti zákona o místních poplatcích. Místní poplatky jsou obsaženy v ceně ubytování.

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 • Za veškeré odložené, či zapomenuté věci hostů apartmán neručí. Host si musí svoje veškeré věci opatrovat sám. Rovněž apartmán nenese odpovědnost za případné poškození vozidla hostů, které je zaparkováno na volném prostranství před domem. K parkování vozidla je vyhrazeno zastřešené a uzamykatelné parkovací místo v areálu dvora apartmánu. Proto ho doporučujeme ve vlastním zájmu využívat.

Obecná pravidla

 • Noční klid apartmánu je stanoven od 22.00 hodin do 06.00 hodin. Tento noční klid platí i pro venkovní prostory apartmánu, zejména prostoru venkovního posezení
 • Host při příjezdu odbdrží elektronický čip od dveří hlavního vchodu, klíč od vlastního apartmánu a klíč od krytého stání pro vozidlo. Tyto svěřené věci si host opatruje sám. V případě ztráty klíčů je host povinný nahradit způsobenou škodu. Při ukončení pobytu v apartmánu se klíče a čip vrací.
 • Návštěvy v apartmánu nelze přijímat. Pouze, pokud je předem dohodnuta s vedením apartmánu.
 • Zvířata nejsou v apartmánu povolena.
 • Ve všech prostorách apartmánu není dovoleno kouřit a zakládat otevřený oheň. Je nutné dbát obecných protipožárních předpisů. Kouření je povoleno ve venkovních prostorách, zejména u venkovního posezení, kde je umístěn popelník. Omamné látky jako drogy všeho druhu a obdobné látky, není v apartmánu dovoleno požívat.
 • Pokud ubytované osoba, či návštěva pod vlivem alkoholu, infekční nemoci, nebo omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do apartmánu a jeho prostor. V takovém případě nemá odmítnutá osoba jakékoli právo na náhradu škody vůči apartmánu vyniklé v souvislosti s tím, že nebyl v apartmánu ubytován. Host je povinen hlásit vedení apartmánu veškeré vážnější úrazy a zranění, jež si v prostorách apartmánu způsobí. Při zranění hosta či jeho onemocnění mu apartmán poskytne součinnost k přivolání lékařské pomoci. Veškerou lékařskou péči si hradí host sám. Užívání ubytovacích prostor apartmánu je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči, nebo kteří nejsou postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 • Hosté apartmánu, či návštěva nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných v apartmánu. V koupelně je zakázáno používat elektrická zařízení, či elektrické spotřebiče ve vaně a sprchovém koutě. Rovněž není dovoleno na elektrické zařízení, či spotřebiče sahat z vany, či sprchového koutu. Hosté mohou používat pouze ty elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně jako jsou holící strojky, vysoušeče vlasů, atd. Rovněž je povoleno používat notebooky, tablety a obdobné přístroje. Je zakázáno ponechávat bez dozoru zapnuté do elektrické sítě apartmánu nabíječky, zdroje tabletů, notebooků a obdobných přístrojů. Při odchodu z apartmánu je nutné vypnout elektrické spotřebiče, osvětlení, překontrolovat zastevení plynu na sporáku a uzavřít všechny vstupní dveře. Elektrickou varnou konvici je zapotřebí ihned po použití vyjmout z jejího držáku.
 • Hosté, kteří chtějí využít grilu ve venkovních prostorech u venkovního posezení, činí tak na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Apartmán neodpovídá za žádnou škodu, způsobenou sobě, apartmánu, nebo třetí osobě při používáním grilu a manipulací s otevřeným ohněm. V případě použití venkovního posezení po 22.00 hodině, je nutné dodržovat noční klid. Například nepouštět žádnou hudbu, nechovat se hlasitě, nevytvářet jiný hluk.
 • Ubytované osoby mohou zdarma a neomezeně používat Wi-Fi připojení k internetu.
 • V případě jakékoliv závady, či poruchy musí ubytovaný host kteroukoliv denní, či noční dobu kontaktovat vedení apartmánu na telefonním čisle 732418231. Na tomto telefonním čísle může kontaktovat host vedení apartmánu i v případě opodstatněného přání, či stížnosti.
 • Ubytovaní hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a toto seznámení stvrzují svým podpisem na dokladu o ubytování při jejich příjezdu. V případě, že host poruší ubytovací řád, má apartmán právo okamžitě ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu a to bez náhrady.
 • V případě podezření a v odůvodněných případech, že host, nebo hosté porušují ubytovací řád, má vedení apartmánu, právo vstupu do veškerých prostor apartmánu za účelem kontroly.

Odjezd z apartmánu

 • Jak bylo uvedeno, host užívá apartmán po sjednanou dobu pobytu. V případě potřeby je možné dohodnout pozdější odjezd, toto je však podmíněno další obsazeností apartmánu. Takže ne vždy budeme schopni vyhovět. Pozdější dobu odjezdu je možné dohodnout při nástupu ubytování. Pokud nebude host sjednanou dobu pobytu respektovat, je apartmán oprávněn účtovat hostu pobyt za další den.
 • Hosté musí při odjezdu z apartmánu uzavřít vodovodní kohoutky a vypnou elektrické spotřebiče. Dále hosté musí po sobě uklidit zbytky potravin, sklenic a dalších věcí, které si host zakoupí mimo apartmán, aby se po jejich odjezdu nevyskytovaly na jakémkoliv místě apartmánu. Zbytky potravin lze buď vhodít do odpadkových košů, nebo předat vedení apartmánu. V případě porušení bude hostu účtován poplatek za úklid ve výši 500,- Kč. Při odjezdu z apartmánu se vrací zapůjčené klíče a elektronický čip. Za ztracení klíčů s čipem bude hostu účtován poplatek ve výši 1500,- Kč.
 • O způsobu úhrady ztráty klíčů, či úklidu, či prodloužením pobytu nerespektováním sjednané doby odjezdu, bude host informován při odjezdu.

Odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 • Ve veškerých prostorách apartmánu je zakázáno nosit, nebo uchovávat jakékoliv zbraně. Výjimku tvoří držitelé platného zbrojního průkazu, kteří postupují v souladu se zákonem o střelných zbraních a střelivu.
 • Ubytované osoby nesmí svoje děti ponechávat bez dorozu jak v apartmánu a přilehlých venkovních prostorech, zejména v místě venkovního posezení. Za děti plně odpovídá jejich zákonný zástupce a to i v případě vzniklé škody zaviněné dětmi.
 • Hosté jsou zodpovědni za škody způsobené na majetku apartmánu, včetně jeho venkovních prostor. Host hradí způsobenou škodu, pokud neprokáže, že nebyla způsobena jeho osobou. Nárok na způsobenou škodu se vztahuje i na škodu, která byla zjištěna dodatečně, po odjezdu hosta, či hostů. Ve všech případech bude způsobená škoda zadokumentována, aby mohla být v případě neuhrazení vymáhána. Finanční vyrovnání za způsobenou škodu je stanoveno do 15 dní od jejího zjištění, nebo od ukončení pobytu hota, či hostů. Host odpovídá sám za sebe při používání pračky, či žehličky. U pračky se nachází návod k použití. Apartmán nenese žádnou odpovědnost při vzniklé škodě způsobené při manipulací s těmito přístroji.

Informace o nakládání s osobními údaji můžete shlédnou jak na internetových stránkách https://chalupaboskovice.cz, nebo jsou k nahlédnutí přímo v apartmánu.