Zvolte jazyk (Choose language)


Abychom Vás mohli ubytovat, potřebujeme při Vašem příjezdu údaje, které zapisujeme do knihy ubytovaných. Což musíme učinit ze zákona. Jinak Vás ubytovat bohužel nemůžeme. A to při Vašem příjezdu znamená určité administrativní zdržení, než vstoupíte do ubytovacích prostor.

Abychom co nejvíce usnadnili Váš nástup pobytu, můžete využít níže uvedený vyplňovací formulář a vyplnit ho v klidu, z domova.

Údaje z tohoto formuláře se nikam neukládají a nikde se nearchivují. Jedná se o e-mailový formulář a pokud data pomocí tohoto formuláře odešlete, je to stejné, jakoby jste nám poslali e-mail. Nic jiného tento formulář nemá za úkol.

Vyplňte ubytovanou osobu a odešlete údaje. Pokud je ubytovaných osob víc, vyplňte nejprve jednu osobu a odešlete. Poté vyplňte druhou osobu a odešlete. Postupujte takto až k poslední ubytované osobě. U dětí, které nemají doklad uveďte do políčka čísla dokladu několik nul. Jde o to, že se musí vyplnit veškerá políčka kromě čísla víza, jinak nejde formulář odeslat. V případě jakýkoliv problémů při vyplňovaní formuláře, či dotazů, nás kontaktujete na emailové adrese: chalupaboskovice@seznam.cz


Pokud nemáte důvěru v odeslání formuláře, v tomto případě si po příjezdu k nám nachystejte svoje doklady (občanský průkaz, cestovní pas, atd.). Při příjezdu dostanete ubytovací kartu, kterou vyplníte hůlkovým písmem. Po vyplnění ubytovací karty se můžete následně ubytovat.


  • V případě ubytování cizích státních příslušníků, musíme data zasílat cizinecké polici. Pokud se rozhodnete pro vyplnění ubytovací karty na místě ubytování, je nutné vyplnit vše čitelně a hůlkovým písmem. V případě, že cizí státní příslušník vyplní data nepřesně, může se vystavit postihu ze strany cizinecké policie.