Údaje ubytovaných

Údaje ubytovaných

Abychom co nejvíce usnadnili Váš pobyt a nemuseli jsme Vás při příjezdu zdržovat, je nutné vyplnit následující údaje. Tyto jsou potřebné pro zápis do knihy ubytovaných. Bez těchto údajů Vás bohužel nemůžeme ubytovat, proto prosím dbejte na jejich správné vyplnění. Je nutné vyplnit údaje každé osoby, včetně dětí.

V případě ubytování cizích státních příslušníků, musíme data zasílat cizinecké polici. V případě, že cizí státní příslušník vyplní data nepřesně, vystavuje se postihu ze strany České republiky. Vyplněná data se nikde neuchovávají, prostřednictvím formuláře jsou nám zaslána na e-mail.Vyplňte ubytovanou osobu a odešlete údaje. Pokud je ubytovaných osob víc, vyplňte nejprve jednu osobu a odešlete. Poté vyplňte druhou osobu a odešlete. Postupujte takto až k poslední ubytované osobě. U dětí, které nemají doklad uveďte do políčka čísla dokladu text – „bez dokladu“. Pokud nemáte Vízum, což se týká zejména občanů České republiky, uveďte do políčka Vízum text – „bez víza“. V případě jakýkoliv problémů při vyplňovaní formuláře, či dotazů, nás kontaktujete na emailové adrese: chalupaboskovice@seznam.cz


    ------------

    Datum narození (Birthdate)

    Vyberte typ dokladu (type of document):
    Občanský průkaz (Identity card)Cestovní pas (Passport)